Derfor er Idalund velegnet:

  • Meget få naboer i en radius af 800-1.000 meter fra vindmøllerne
  • Ingen nabobebyggelse inden for en radius af 800 meter
  • Optimeret placering af møllerne tilsikrer en løsning med hele 5 møller på området
  • Optimal udnyttelse af områdets fremherskende vindretning
  • Ét af kun to egnede vindmølleområder på Lolland

  • Se billeder

Afstande
 600 meter (lovpligtig grænse)
 800 meter

Beboelser inden for 800 meter:
 Nabo huse
 Egne huse

Proaktiv dialog med naboerne:

Vi indbyder de familier, som bor i området til et tidligt informations- og dialog- møde. Det er vigtigt, at der er åbenhed og plads til spørgsmål og svar i samråd med vores naboer.