Krenkerup vindmølleprojekt:

Krenkerup har i over 600 år været en aktiv del af lokalområdet i og omkring Sakskøbing på Lolland. Det er vores pligt at bidrage både kulturelt og erhvervsmæssigt med et langsigtet perspektiv, der skaber rammer for et godt liv og arbejdspladser i kommunen.

Derfor har Krenkerup bl.a. investeret i et nyt Bryggeri, der i dag leverer kvalitetsøl til flere og flere danske middagsborde. Krenkerup beskæftiger i dag 30 personer, og vi ønsker både at udvikle godset og bryggeriet, så der kan skabes flere arbejdspladser til glæde for såvel lokalområdet som kommunen. Der er en positiv synergi mellem lokal trivsel og godsets aktivitet.

Krenkerup ser positivt på fremskridt og nytænkning med perspektiv. Derfor er det ønsket, at vi selv investerer i vindmølleprojektet Idalund/Maltrup på Lolland. Det bidrager både med arbejdspladser og CO2-venlig energi, der er fremtiden for alle.

I forbindelse med en placering af vindmøllerne på Lolland opretter Krenkerup Vindmøllernes Vækstfond til fremme for børns trivsel i kommunen.

Fordele for naboerne:

  • Økonomisk fordelagtig investering for naboerne i vedvarende energi ved køb af mølleandele
  • Lokale naboer inviteres til at få indflydelse i Vindmøllernes Vækstfond

Eksempel på investering:

Nabo med antal anparter 50
Investering 166,667
Overskud efter renter og afskrivning, før skat over 20 år 129,114

Fordele for Guldborgsund Kommune:

  • Krenkerup rejser finansiering på 300 mio. kr.*
  • Bevarelse af 30 faste arbejdspladser i kommunen
  • Krenkerup får mulighed for at investere i nye forretningsområder og skabe nye arbejdspladser
  • Lokal arbejdskraft skal bistå i opbygning af fundament, infrastruktur mv. til en værdi af estimeret 50 mio. kr.*
  • Skat af el-produktion estimeret 62 mio. kr. på 20 år*
  • Nedrivning af gamle vindmøller og huse i nærheden af Idalund/Maltrup områderne
  • Sikring og bevarelse af lokale kulturhistoriske værdier

* Estimaterne er baseret på etablering og drift af 10 vindmøller over en 20årig investeringsperiode.